Čtyři cesty jógy - HATHA JÓGA

06.12.2018

Slovo hatha je spojením dvou slabik: Ham a Tham, jedná se vlastně o mantry, které představují projev života - nádech a výdech. Byly údajně zaznamenány dávnými indickými mudrci ve vyšším stavu vědomí. Ham neboli Slunce znamená kladný princip života, Tham neboli měsíc negativní princip života, lunární energii. Hatha jóga ve svém původním pojetí znamenala harmonii, sjednocení protikladných sil ve smyslu: Jsem šťasten. Jsem nešťasten. Jsem chladný. Jsem teplý. Jsem černý. Jsem bílý, přičemž se postupuje od nejhrubější oblasti až po nejjemnější. Jógová praxe všechny oblasti stimuluje, harmonizuje a vyrovnává.

Hatha jóga považuje tělo za chrám, ve kterém přebývá naše duše. Jak uvádí A. V. Lysebeth, jeden z nejvýznamnějších propagátorů jógy v Evropě, "Tělo je privilegovaným místem vesmíru, kde tvořivá energie vlastního Já vstupuje do kontaktu s hmotou, kterou modeluje a řídí. Tím, že tělo pomocí hathajógy pronikáme vědomím, ovládáme je a zakoušíme plnou životní zkušenost, naplňujeme základní aspekt našeho žití." A právě v tomto duchu by se měla hatha jóga cvičit. Ať už si pod tímto názvem představíme klasickou jógu, Vinyasa Flow nebo Yin jógu.

Zdroj: R. Skarnitzl, A. Van Lysebeth

Karolina Racková