Čtyři cesty jógy - BHAKTI JÓGA

08.11.2018

Z kulturně-historického kontextu se můžeme setkat se čtyřmi cestami jógy. Ačkoliv je každý směr odlišný, všechny vedou ke stejnému cíli - kontemplaci. Je pouze na každém z nás, pro kterou cestu se rozhodneme. V tomto 4-dílném seriálu se dozvíte něco o každém ze směrů.

Bhakti jóga zastává myšlenku, že všechny touhy, žádosti, city a hnutí mysli jsou dobré v případě, že směřují k vyšší úrovni, tj. k bohu. filosofie bhakti jógy je vyjádřením vztahu mezi dvěma osobami. Mezi omezeným jedincem, čímž je bhakta, a absolutní osobou, osobním bohem. Úkolem jedince je milovat boha. Pozorností a připoutaností se k osobnímu bohu člověk snáze dosahuje sjednocení.  Jakmile se pozornost k objektu stává spontánní, je vhodné se jí nechat vést až k samému zdroji. Poutem, které spojuje bhaktu s bohem, je přitažlivost - podle učitelů bhakti jógy bezpečná cesta, kterou je třeba následovat pro dosažení absolutna.

Dvě věci jsou zapotřebí, aby člověk mohl nastoupit na cestu bhakti jógy - láska k bohu a láska k bližnímu. Vzdání se lidské lásky by bylo uvězněním ve vlastním egoismu. Jakmile je možná láska lidská, může dojít k transformaci lásky, k jejímu posílení a tím i získání bhakti. Touha po bohu je pro bhaktu pohonem a všechny činy, které bhakta vykonává, jsou činy pro jeho boha. Proto se každý zdánlivě obyčejný úkol stává posvěceným. Bhakti jóga zahrnuje jak modlitby, tak opakování manter, což jsou krátké formule, které mají za cíl vnést do nitra člověka pocity míru, klidu a štěstí. 

Zdroj: R. Skarnitzl, 1971

  Karolina Racková